Tải lượng virus SARS-CoV-2 trong cơ thể như thế nào thì an toàn ?

Một nghiên cứu mới cho thấy, khi bệnh nhân Covid-19 nhập viện vì viêm phổi, các bác sĩ có thể ước tính nguy cơ họ cần hỗ trợ thở bằng máy hoặc tử vong dựa trên "tải lượng virus" thông qua việc xét nghiệm mẫu dịch thu được từ mũi và họng. Xét nghiệm này được thực hiện bằng phương pháp real-time PCR để cho kết quả chính xác nhất.

Tải lượng virus được hiểu là số lượng vật liệu di truyền của virus tính trên 1 đơn vị thể tích máu, thường tính là ml. Tải lượng virus giúp cho bác sĩ đánh giá tình trạng nhiễm virus hiện tại của bệnh nhân, theo dõi tình trạng nhiễm virus và đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc kháng virus như thế nào.

Tải lượng virus SARS-CoV-2

Khi bắt đầu phát hiện nhiễm Covid-19 hoặc khi bắt đầu điều trị Covid-19, để đánh giá tình trạng nhiễm virus như thế nào, BS sẽ thường tư vấn làm thêm xét nghiệm tải lượng virus. Từ đây bác sĩ sẽ có pháp đồ điều trị phù hợp với người nhiễm bệnh. Với nồng độ virus thấp (CT> 30) thì bệnh nhân đạt ngưỡng an toàn.

Nểu tải lượng virus giảm, có nghĩa là cơ thể đáp ứng với thuốc điều trị, bạn sẽ có 1 tiên lượng tốt, bệnh tiến triển tốt và ngược lại, nếu tải lượng virus không giảm hoặc giảm không đáng kể tức là đáp ứng với thuốc điều trị kém, rất có thể virus đã kháng với thuốc điều trị và bác sĩ sẽ tư vấn đổi phác đồ điều trị.