VIDEO HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả từ chương trình khám chữa bệnh từ xa

Thuốc lá điện tử - Hiểm họa học đường

Bệnh viện 199 - Ngân hàng MB: Hợp tác thanh toán viện phí không tiền mặt

Bệnh viện "xanh" giữa lòng Đà Nẵng

Bệnh viện 199 tích cực trong công tác phòng chống dịch covid19

Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ ≥ 256 dãy)
18

03/2021

Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ ≥ 256 dãy)

Để thăm khám tình trạng phình động mạch chủ bụng, bác sĩ thường chỉ định bệnh nhân thực hiện chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ - chậu (từ ≥ 256 dãy) . Đây là phương pháp chẩn đoán hình ảnh dễ thực hiện và có độ chính xác cao.

Xem thêm