Hotline 1900986868

Tin tức

Tin tức Bệnh viện 199

chuyên gia

Dịch vụ nổi bật

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy tại Bệnh viện 199

Thứ Sáu, 22/12/2023, 16:36 

Xây dựng Đảng là một công tác có tính quan trọng sống còn đối với một Đảng lãnh đạo. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng.

Đảng bộ Bệnh viện 199 trong một buổi Hội nghị trực tuyến về công tác Đảng 

Đối với Đảng bộ Bệnh viện 199 là Đảng bộ cơ sở, có 21 Chi bộ trực thuộc với 307 Đảng viên (chính thức: 284; dự bị: 23 đồng chí, cấp ủy Chi bộ 55 đồng chí). Trong thời gian vừa qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, chú trọng là một nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ chính trị được ưu tiên hàng đầu với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành các mục tiêu chính trị tại đơn vị. Từ đó, Đảng bộ đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: Xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, chính trị; về mặt tổ chức và về phương thức lãnh đạo và phong cách công tác.

Thứ nhất: Xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, chính trị

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên đánh giá, tổng kết và rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh, bổ sung phương hướng, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, chính sách phù hợp hơn, hiệu quả hơn với mỗi giai đoạn cách mạng. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bổ sung nhiều điểm mới và quan trọng, trong đó có thuật ngữ “năng lực cầm quyền” vào mục tiêu tổng quát “nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Đồng thời, trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Đảng ta nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; …”.

Vận dụng vào thực tiễn, Đảng bộ cơ sở Bệnh viện 199 tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể Đảng Viên. Tổ chức các Hội nghị triển khai Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Nghị quyết nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh; Triển khai học tập chuyên đề và một số văn bản mới.

Nghiêm túc thực hiện và luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên là điều cốt lõi, làm cho mỗi Đảng viên nhận thức và chấp hành đúng đắn đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Cam kết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chống tư tưởng cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

Thứ hai: Xây dựng Đảng về mặt tổ chức

Đảng bộ cơ sở Bệnh viện 199 đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền luân chuyển điều động trong quản lý. Trong đó quyết liệt triển khai đề án luân chuyển cán bộ của các Khoa/Phòng, điều chuyển nhân sự phù hợp với khả năng và nguyện vọng công tác. Luân chuyển nội bộ nhân sự định kỳ giữa các Khoa/Phòng nếu cần thiết. Đẩy mạnh giao việc ủy quyền để từng cá nhân có thể phát huy năng lực của mình.

Tất cả các công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy, luân chuyển cán bộ đều được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy trình. Góp phần phát huy tính năng động sáng tạo, tự chủ tự tạo trách nhiệm của cán bộ nhân viên, đảng viên, đặc biệt là khi tách các đơn vị mới trung tâm mới góp phần phát triển Bệnh viện.

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần theo Điều lệ quy định. Trên nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đánh giá được tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua và đề ra nhiệm vụ trong tháng đến, Đảng viên thảo luận dân chủ, cởi mở. Đơn vị không có xảy ra tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng, nguyên tắc tập trung dân chủ được đảm bảo.

Công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Đảng luôn được triển khai thực hiện. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm. Công tác này đã giúp cho các Đảng viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả cao. Trong những năm qua, không có trường hợp nào vi phạm.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên. Hồ sơ Đảng viên được quản lý an toàn bảo mật, các hoạt động thu chi đều có mở sổ sách theo dõi đầy đủ.

Thứ ba: Xây dựng Đảng về phương thức lãnh đạo và phong cách công tác

Đảng ủy Bệnh viện 199 đã vận dụng cách thức, biện pháp phù hợp để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết, nhiệm vụ trong tâm của đơn vị đến với toàn thể cán bộ chiến sĩ, Đảng viên, đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đảng viên Bệnh viện 199 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị 

Một là: Chú trọng phát triển chuyên môn

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Trong công tác điều trị luôn chú trọng thực hiện tốt quy chế chuyên môn, bám sát quy trình kỹ thuật để điều trị bệnh, hoàn thiện và xây dựng mới một số quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị tại Bệnh viện. Tiếp tục tham gia hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chiến sĩ ngành Công an theo kế hoạch của Ban bảo vệ sức khỏe. Thực tế đã mang lại những kết quả chuyển biến rõ rệt. Cụ thể:

Về Chiến lược chăm sóc sức khỏe chủ động

Bên cạnh đầu tư Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh nghề nghiệp thành mũi nhọn của Bệnh viện với cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại mà trong thời gian gần khó có đơn vị nào theo kịp… Thì nhiều dịch vụ mới được triển khai như: Triển khai Phục hồi chức năng lưu động; Bệnh nghề nghiệp và Quan trắc môi trường; Phát triển dịch vụ y tế du lịch, y tế cơ quan; Đào tạo sơ cấp cứu cơ bản, huấn luyện vệ sinh an toàn lao động, các chương trình y tế ngoại viện không ngừng được đẩy mạnh..v.v.

Đáng chú ý, không thể không nói đến thời điểm đại dịch Covid -19 xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng cần một đơn vị cách ly cho người nước ngoài, Giám đốc Quách Hữu Trung đã đồng ý hỗ trợ thành phố ngay từ những ngày đầu của dịch diễn ra. Bệnh viện đã tiếp đón và cách ly cho hơn 200 người nước ngoài đến từ 32 quốc gia. Bệnh viện 199 cũng là đơn vị chiến đấu ngoan cường trong thời điểm dịch nóng bỏng khi 03 bệnh viện lớn của Đà Nẵng là Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và bệnh viện Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Đà Nẵng bị phong tỏa thì Bệnh viện 199 là nơi nhận hàng trăm ca bệnh nặng, bệnh nhân cấp cứu từ các tuyến bệnh viện quận, huyện chuyển lên. Số lượng bệnh nhân tăng đột biến, ước tính tăng gấp 04 lần khiến bệnh viện quá tải trong giai đoạn dịch bệnh bủa vây nhưng không làm thụt lùi ý chí chiến đấu của các CBCS.

Nhiều Phòng khám, Trung tâm mới được thành lập

Bệnh viện chủ trương thành lập các Trung tâm - Đơn vị mới để đáp ứng sự phát triển từ yêu cầu thực tiễn như: Trung tâm tiêm chủng, Trung tâm Chăm sóc ban ngày, Trung tâm Bác sĩ Gia đình, Trung tâm Nha khoa, Y học giấc ngủ, Phòng khám sa sút trí tuệ, Phòng khám sức khỏe tâm thần và Điều trị tâm lý, Phòng khám ngoại tổng quát, Phòng khám Chuyên gia Châm cứu, Phòng khám tim mạch chuyên sâu, Phòng khám Chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế tại Bệnh viện 199; Đơn vị cấp cứu, Đơn vị hậu môn trực tràng, Đơn vị Điều trị Đau, Đơn vị liền vết thương..v.v.

Chú trọng đổi mới y tế sáng tạo

Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện 199 luôn chú trọng khuyến khích cán bộ chiến sĩ, người lao động có những ý tưởng đến sự đổi mới sáng tạo trong công việc trên tinh thần “vừa làm vừa sửa”, để bản thân mỗi người tự tin thực hiện tư tưởng đột phá, đổi mới của mình vì cái chung.

Bệnh viện 199 đã và đang phát triển Tổ hợp Đổi mới sáng tạo 199 Vietnam Medical Innovation Hub (199VIH). Đây là nơi được thiết kế để khuyến khích và hỗ trợ các nhà sáng lập trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thông qua việc cung cấp không gian, tài nguyên và mạng lưới kết nối, không gian sáng tạo này cung cấp cho các nhà sáng lập một môi trường để phát triển và triển khai các ý tưởng mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các không gian sáng tạo khởi nghiệp trong Bệnh viện có thể bao gồm các phòng làm việc chung, phòng họp, phòng thí nghiệm, phòng học và các khu vực để triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới. Bên cạnh đó, không gian này cũng cung cấp các tài nguyên hỗ trợ như tư vấn kinh doanh, tài chính và pháp lý, cũng như hỗ trợ về kỹ thuật và thiết kế.

Hai là: Thực hiện tốt phương châm “Cải tiến – Kết nối – Đồng hành”

Về Cải tiến

Đảng ủy Bệnh viện 199 luôn chú trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ chiến sĩ, người lao động. Minh chứng:

- Tổ chức thành công 26 lớp tập huấn (trong đó có 16 lớp phối hợp với Cục Y tế tổ chức) với 2.949 lượt cán bộ tham dự và 01 Hội nghị, 08 Hội thảo và Workshop với 1.812 người tham dự, cấp 133 CME.

- Cử 180 cán bộ và nhân viên đi học các lớp đào tạo ngắn hạn tại các đơn vị ngoài trong đó (131 biên chế, 49 hợp đồng).

- Đào tạo sinh viên các trường đến thực hành 1.1388 lượt sinh viên của 06 trường, đào tạo 03 lớp tập huấn cho các đơn vị, doanh nghiệp.

- Thẩm định và ban hành 08 chương trình và tài liệu đào tạo liên tục.

Về Quản trị - Quản lý và Truyền thông – Marketing

Bệnh viện xây dựng đầy đủ các nền tảng truyền thông như Fanpage, Website, Youtube, Zalo OA, Tiktok, Google Map, đầu số Hotline, PR báo chí… với số lượng tương tác, tìm kiếm cao.

Đặc biệt, chuyển đổi số mạnh mẽ là bước tiến lớn của tư duy cải tiến, đổi mới liên tục của Giám đốc Quách Hữu Trung. Bệnh viện 199 đã và đang ứng dụng 21 phần mềm trên máy tính, trong đó Phần mềm quản lý tài liệu Edoc199 giúp công tác văn thư đạt bước tiến vượt trội, tăng hiệu suất làm việc và tiết kiệm chi phí cho đơn vị rất nhiều. Phần mềm đã được đăng ký Quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả theo Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 8021/2022/QTG ngày 04/10/2022. Tác giả là đồng chí Đại tá Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 và đồng chí Đại úy Trần Việt Hùng, cán bộ Công nghệ thông tin, phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện 199; Chủ sở hữu tác phẩm thuộc về Bệnh viện 199. Hiện tại đã có 20 đơn vị đăng ký và chuyển giao. Tòa nhà 11 tầng trang bị hệ thống IBS (InBuilding System) tăng cường sóng di động đến mọi điểm. Hệ thống loa nội bộ và màn hình bao phủ toàn Bệnh viện.

Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động khám - chữa bệnh như hệ thống PACS, AI DrAi - Vinbain trên xe X-quang di động, AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassemia), AI tích hợp hệ thống camera, hồ sơ sức khỏe BV199 trên điện thoại thông minh, hệ thống thực tế ảo VR360, Hệ thống Vbee với Call/chatbot trả lời tự động tích hợp với phần mềm chăm sóc khách hàng (CRM) với Tổng đài 1900.98.68.68 và nền tảng truyền thông nội bộ GAPOWORK, triển khai chương trình khám chữa bệnh bằng thẻ thông minh Onelink…

Các ứng dụng trên nền tảng số cũng được chú trọng phát triển nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân như: Hội chẩn từ xa (Teleheath), ứng dụng Facare, ứng dụng AI trong việc đọc, tập hợp và phân tích dữ liệu đưa ra những đề xuất chẩn đoán và chỉ định, giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán điều trị.

Đề án 06 được Bộ Công an giao thí điểm tại Bệnh viện 199 (01 trong 05 Bệnh viện thí điểm trên toàn quốc) đã và đang đốc thúc triển khai 13 hạng mục liên quan.

Với những thành công trong chuyển đổi số, Bệnh viện 199 được Bộ Công an định hướng để triển khai đồng bộ nhằm kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu cho y tế cơ sở trong Công an Nhân dân. Trong phạm vi chỉ đạo tuyến y tế cơ sở (14 cơ sở y tế), Bệnh viện 199 đã chọn thí điểm triển khai mô hình chuyển đổi số y tế cơ sở tại Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Nam, sắp tới sẽ triển khai ở Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị và một số Bệnh xá khác.

Đáng chú ý, với việc Hội đồng thẩm định thống nhất triển khai sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy tại Bệnh viện 199 (tổng số phiếu 11/11 phiếu thông qua ngày 25/11/2023). Kết quả này đã đưa Bệnh viện 199 trở thành đơn vị đầu tiên tại TP Đà Nẵng và cũng là đơn vị đầu tiên của y tế Công an Nhân dân triển khai sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy.

Bệnh viện 199 đã ban hành Đề án Y tế số thông minh giai đoạn 2023 – 2024, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 03 hạng mục chính: (1) Triển khai sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy, (2) Xây dựng Core và Trục liên thông dữ liệu giữa các phần mềm dựa trên tài sản dữ liệu của đơn vị, (3) Xây dựng DataWareHouse (phần mềm trình diễn gồm các mẫu báo cáo dành cho nhà quản trị, quản lý tại đơn vị). Hiện, Bệnh viện 199 đã thực hiện thành công hạng mục số (1) và tiến tới triển khai và hoàn thành hạng mục số (2) trước tháng 05/2024. Đến tháng 10/2024 sẽ hoàn thiện hạng mục số (3), hoàn chỉnh đề án.

Song song, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong Công an nhân dân năm 2023 tại Quyết định số 7485/QĐ-BCA-H05 ngày 03/11/2023, Bệnh viện 199 là đơn vị đứng thứ 06 trên "bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc cơ quan bộ năm 2023” với điểm thẩm định là 800.00, đạt tỷ lệ 88.89%, đứng thứ 06/52 đơn vị, chỉ sau 05 đơn vị: Cục C06, Cục A05, Cục H05, V01, Cục C10. Với độ “phủ” của công nghệ thông tin hiện nay, website của Bệnh viện 199 đạt chứng nhận tín nhiệm mạng và ‘’Tích xanh’’ và hiện có 119.000 người theo dõi.

Về Kết nối - Đồng hành

Hiện tại, Bệnh viện đã kết nối được với nhiều chuyên gia, Bác sĩ hàng đầu thuộc các lĩnh vực chuyên khoa khác nhau ở trong và ngoài nước để đồng hành cùng Bệnh viện. Điển hình là GS. TSKH. BS Dương Quý Sỹ (Lâm Đồng) - Chuyên gia điều trị các vấn đề sức khỏe về Hô hấp và Bệnh lý giấc ngủ tại Việt Nam; PGS. TS Nguyễn Đình Toàn (Huế) – Chuyên gia về Thần kinh điều trị nhiều bệnh lý thuộc hệ thần kinh với nhiều phác đồ điều trị hiệu quả; GS. BS René D. Esser – Chuyên gia điều trị chấn thương chỉnh hình; BS Mary Cardosa – Bác sĩ cao cấp, chuyên gia điều trị đau tại Bệnh viện Selayang, Malaysia – Tổng thư ký hội Quốc tế về nghiên cứu đau ...v.v.

Tiến hành hợp tác tốt với các đơn vị y tế Công an Nhân dân và Quân đội như Bệnh viện 19-8, 30-4, Bệnh viện y học Cổ truyền, Bệnh viện 108, Quân y 175 và Quân Y 17, Bệnh viện Quân y 87. Tăng cường liên kết với các Bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bạch Mai; Hợp tác liên kết với hơn 40 Bệnh viện, trường đại học công lập và tư nhân trên toàn quốc ở tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế công cộng để hỗ trợ chuyên môn, đào tạo hội chẩn trực tuyến ca bệnh khó.

Hay như với nhiều đơn vị sự nghiệp khác đó là: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Y học dự phòng Quân đội, Viện y học biển Việt Nam, Hội Y học giấc ngủ Việt Nam… Các đơn vị trường học như: Đại học Y Dược Huế, Y Dược TP Hồ Chí Minh, Duy Tân, Đông Á…

Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Bệnh biện 199 còn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kĩ thuật, hợp tác nghiên cứu với hơn 10 đơn vị ở các quốc gia: Cuba, Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Điển, Đài Loan, Trung Quốc, Lào, Hàn Quốc, Thái Lan… Riêng năm 2023, Bệnh viện đã cử đoàn công tác sang Đài Loan, Công hòa Liên Bang Đức và Đài Loan để học hỏi và kết nối về nhiều lĩnh vực phát triển chuyên môn và công nghệ số trong y tế. Bên cạnh đó Ký kết hợp tác với Liên Minh ảnh hưởng Đông Nam Á (Đài Loan) nhằm hợp tác hỗ trợ, chuyển giao công nghệ giữa đôi bên.

Là đơn vị sinh sau đẻ muộn, có sức trẻ và niềm tin và đặc biệt là sự lãnh đạo mang tầm chiến lược của Giám đốc Quách Hữu Trung, Bệnh viện 199 ngày càng gầy dựng được vị thế trong lĩnh vực y tế công an nhân dân nói riêng và ngành y tế trên cả nước nói chung. Bệnh viện 199 có thể chưa là phiên bản tốt nhất nhưng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với sự hợp tác cùng những chuyên gia giỏi, tổ chức uy tín, những điều đó trở thành động lực để Bệnh viện 199 tiến lên mỗi ngày.

Ba là: Thúc đẩy mở rộng quy mô và cải tạo Bệnh viện “Xanh - Sạch - Đẹp”

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã xây dựng cải tạo theo hướng “Xanh – Sạch – Đẹp”. Thực hiện chủ trương cải tạo xây dựng khu khám bệnh chất lượng cao, theo yêu cầu với cơ sở vật chất khang trang, các dịch vụ được cung cấp trọn gói tại chỗ, rút ngắn thời gian khám bệnh; cải tạo tổng thể Khu khám bệnh kết hợp với Khu tiện ích như siêu thị mini, quầy đọc sách, quầy giải khát và Nhà thuốc Bệnh viện... làm tăng sự trải nghiệm cho người bệnh, thân nhân người bệnh, khách hàng khi đến Bệnh viện.

Nâng cấp 44 phòng điều trị thoáng mát, được thiết kế trang nhã với đầy đủ các tiện nghi đảm bảo môi trường điều trị thỏa mái nhất cho bệnh nhân; phân loại đối tượng sử dụng dịch vụ như Cán bộ Công an cao cấp, Bảo lãnh viện phí (42 công ty bảo hiểm như Bảo Việt, Da-ichi Life, ManuLife, Prudential, Insmart…) và điều trị theo yêu cầu, người nước ngoài.

Sắp tới, qua năm 2024, Bệnh viện sẽ thành lập mới Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Trung tâm can thiệp mạch DSA, Trung tâm Oxy cao áp. Đưa vào sử dụng toà nhà 11 tầng mới vào cuối năm 2023 và xin nguồn, khởi công toà nhà công nghệ cao 15 tầng ở vị trí đất Công An Sơn Trà đã bàn giao.

Bốn là: Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo

“Vươn mình” trong thời kỳ đổi mới, trong suốt chặng đường 24 năm qua, Đảng ủy Bệnh viện 199 luôn có chủ trương xuyên suốt “lấy con người là trung tâm của sự phát triển”. Xây dựng thương hiệu của Bệnh viện 199 ngày một vững mạnh không chỉ trong cơ sở y tế Công an Nhân dân nói riêng, mà còn trong hệ thống y tế nước nhà nói chung.

Cũng với hành trình 24 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành ấy, đặc biệt là giai đoạn 2019 – 2023, Bệnh viện 199 luôn hướng đến những điều tuyệt vời nhất có thể và tiên phong trong đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những “cái riêng” để làm nên sự khác biệt của mình, trong đó không thể không nói đến văn hóa đổi mới sáng tạo tại Bệnh viện 199 hiện nay.Chính văn hóa đổi mới sáng tạo có ảnh hưởng sâu rộng đến sự thành công của Bệnh viện 199 hiện nay, từ chất lượng chăm sóc sức khỏe đến sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên.

Năm là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu luôn được chú trọng (Bí thư Đảng ủy Bệnh viện 199 Quách Hữu Trung phát biểu chỉ đạo trong một Hội nghị) 

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện 199 luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan toả trong xã hội những hành động tốt, tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân, Đảng viên tiêu biểu, gương mẫu. Phát hiện, chấn chỉnh hành vi thiếu gương mẫu của cán bộ, Đảng viên; xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên sai phạm.

Trong đó, Đảng ủy Bệnh viện 199 đã quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 22/9/2021 và Nghị định 73/2023/NĐ- CP của Chính phủ ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Bệnh viện 199 tạo được những bước nhảy ấn tượng như ngày nay.

Tức là, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung tại đó được Đảng ủy Bệnh viện 199 vận dụng toàn diện vào các lĩnh vực nói trên như: Công tác hợp tác, liên kết sử dụng nguồn nhân lực xã hội để nâng cấp, mở rộng và đa dạng lĩnh vực y tế; Phân cấp, phân quyền luân chuyển/điều động trong quản lý; Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị Truyền thông – Marketing; Tìm hướng đi mới, tạo điều kiện cho nhân sự được triển khai những ý tưởng mới, đẩy mạnh một số lĩnh vực thế mạnh của Bệnh viện; Xây dựng thương hiệu cho Bệnh viện;..v.v.

Một số khó khăn, tồn tại và kiến nghị

Thực tiễn hiện nay cho thấy, công tác quản lý Đảng viên ở cấp cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như:

- Công tác quản lý Đảng viên có lúc còn thiếu chặt chẽ, một số Chi bộ chưa có quyết tâm và giải pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ Đảng viên, còn trông chờ vào sự tự giác của Đảng viên.

- Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Một số Chi bộ còn nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Việc đánh giá, phân loại có lúc còn hình thức.

- Vai trò của người đứng đầu nhiều khi chưa phát huy hiệu quả, tối đa.

Để phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, vượt qua những hạn chế để đạt được và hoàn thành các chỉ tiêu, Đảng ủy Bệnh viện 199 đưa ra những kiến nghị, hành động thiết thực như sau:

Một là: Đảng bộ cơ sở Bệnh viện 199 mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa từ Đảng ủy Công an Trung ương. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới cơ chế, chính sách liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu.

Hai là: Phân quyền và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy. Việc này tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, tránh tư tưởng ỷ lại tập thể, đổ lỗi cho tập thể khi không làm tròn trách nhiệm. Vừa khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hành động vì lợi ích chung; phát huy tốt những tố chất của một thủ lĩnh để dẫn dắt tập thể cùng đồng lòng hành động.

Ba là: Ban chấp hành Đảng bộ quán triệt, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện mọi Chương trình hành động tới toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ để thực hiện. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, chương trình theo nhiệm vụ được phân công phụ trách và phổ biến quán triệt các nội dung của Nghị quyết này tới toàn thể cán bộ, Đảng viên trong đơn vị để thực hiện.

Bốn là: Các Chi ủy, Chi bộ phát huy vai trò, chức năng của mình trong việc lãnh đạo cán bộ, Đảng viên nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy và nâng cao tính chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, để nâng cao hiệu quả công tác.

Năm là: Xây dựng mối quan hệ nội bộ trong đơn vị nhằm phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt, từ đó phát huy được vai trò của cả tập thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Sông Hàn


 

TagsBệnh viện 199Đảng ủy Bện viện 199Đảng viênchiến sĩ

Các tin tức khác

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  • icon_footer1216 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • icon_footer2cskh@benhvien199.vn
  • icon_footer3benhvien199.vn
  • icon_footer41900986868

FANPAGE

Copyright © 2020 Bệnh Viện 199 - Bộ Công An