Hotline 1900986868

Tin tức

Tin tức Bệnh viện 199

chuyên gia

Dịch vụ nổi bật

Đổi mới, sáng tạo bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên nền tảng số

Chủ Nhật, 31/12/2023, 14:26 

Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, đặc biệt là những diễn biến trên không gian mạng với nhiều loại tội phạm công nghệ cao, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Đối với Bệnh viện 199, tập thể cán bộ chiến sĩ nơi đây đã đồng sức đồng lòng xây dựng văn hóa an toàn – “Chìa khóa” tạo nên một môi trường Bệnh viện an toàn và thân thiện. Ở đó, không thể không nói đến những nỗ lực không ngừng trong ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) để phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng CAND. Góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Bệnh viện 199 xây dựng văn hóa an toàn – “Chìa khóa” tạo nên môi trường Bệnh viện an toàn và thân thiện 

Thấm nhuần tư tưởng “Thi đua yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 75 năm, ngày 1/5/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua yêu nước”: “Cùng toàn thể đồng bào yêu quý, Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng lòng yêu nước và chí quật cường chẳng kém ai. Nay muốn tự cấp, tự túc, đi kịp người ta, thì chúng ta phải đi mau. Vì vậy, sĩ, nông, công, thương, binh, gái trai già trẻ, toàn thể quốc dân ta, vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, phải ra sức tham gia cuộc Thi đua yêu nước, tức là tăng gia sản xuất. Như thế thì: Kháng chiến nhất định thắng lợi, Kiến quốc nhất định thành công”.[1]

Trong đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, Người đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong công tác xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền từ Trung ương tới địa phương. Nhiệm kỳ Đại hội II của Đảng Lao động Việt Nam, Người viết nhiều bài về nội dung này: Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh (2/9/1951); Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (tháng 3/1952); Chống quan liêu, tham ô, lãng phí (31/7/1952); Người có khoảng 1300 lần nhắc đến “thi đua” và khoảng 100 lần bàn về “thi đua yêu nước” trong các tác phẩm của mình.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước nói trên, sẽ góp phần tạo ra những lực lượng đầu tàu cực kỳ hùng mạnh để xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Người khẳng định: “Với sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động chống tham ô, lãng phí, quan liêu, làm cho mọi người thấm nhuần ý thức làm chủ nước nhà và tinh thần cần kiệm xây dựng Tổ quốc, thì chúng ta nhất định thắng lợi trong việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh cho sự nghiệp đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà”. [2]

Đáng chú ý, câu nói: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc lại rất nhiều lần mỗi khi nói chuyện với cán bộ từ Địa phương đến Trung ương, với tư cách là động lực đại đoàn kết dân tộc quyết định mọi thắng lợi của Việt Nam. “Làm tốt, được Đảng và Chính phủ khen, được các địa phương khác học tập kinh nghiệm thì lại càng phải cố gắng nhiều hơn, nếu tự mãn với những thành tích đạt được là đã bắt đầu xuống dốc, cho nên cần phải khắc phục tư tưởng tự mãn, chủ quan”. [3]

Từ nền tảng lý luận cho đến những vận dụng sáng tạo ngoài thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo Người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn và Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất.

Riêng với lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”

Lời dạy của Người rất ân cần, giản dị, ngắn gọn, nhưng đã khái quát toàn diện bản chất đặc trưng của người “Công an cách mạng”. Đây cũng là nội dung cốt lõi trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề con người, đạo đức cách mạng, thực hành dân chủ và xây dựng lực lượng CAND, xây dựng các mối quan hệ căn cốt, rường cột nhất của người cán bộ Công an trong đời sống và công tác.

Nỗ lực không ngừng ứng dụng Công nghệ thông tin để phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng CAND

Nhìn lại Bệnh viện 199, sau 75 năm thực hiện “Lời kêu gọi thi đua yêu nước”, thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”,[4]. Trong suốt chặng đường 24 năm hình thành và phát triển, toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân viên Bệnh viện 199 đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó góp phần khẳng định vị trí thương hiệu trong cơ sở y tế CAND, hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe chiến sĩ CAND và Nhân dân.

Đáng chú ý, thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước, đội ngũ cán bộ chiến sĩ Bệnh viện 199 với nòng cốt là lực lượng CNTT đã và đang không ngừng đổi mới, sáng tạo ứng phát triển, ứng dụng CNTT để phục vụ công tác chiến đấu, góp công lớn vào công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ cở, an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội trước những diễn biến ngày càng phức tạp về an ninh, đặc biệt là trên không gian mạng.

Chủ tịch Hội tin học Y tế Việt Nam Trần Quý Tường cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định Bệnh án điện tử thẩm định thực tế tại Bệnh viện 199 

Thứ nhất: Công tác triển khai phần mềm và Cơ sở dữ liệu phục vụ các lực lượng nghiệp vụ.

Bệnh viện 199 tiếp tục ứng dụng hiệu quả các phần mềm được Bộ cung cấp như: Phần mềm quản lý quân số, quỹ lương, quản lý tài chính, quản lý tài sản trang thiết bị.

Thứ hai: Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ.

Ban Giám đốc Bệnh viện 199 đánh giá việc chuyển đổi số hướng tới y tế thông minh bắt đầu từ các quy trình và hệ thống nội bộ. Do đó, Bệnh viện đã triển khai các phần mềm nổi bật hỗ trợ hoạt động chuyên môn.

Theo Báo cáo Tổng kết năm 2023 của Bệnh viện 199 thì hiện Bệnh viện đang ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và dự án công việc “EDOC199” do đội ngũ CNTT xây dựng đã đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, đến nay đã số hóa được hơn 20.000 văn bản điều hành và công việc tiết kiệm chi phí in ấn và tiết kiệm thời gian của nhân viên y tế. Phần mềm này đã chuyển giao miễn phí cho 20 Bệnh viện công và tư nhân trên toàn quốc.

Ứng dụng phần mềm phát hiện sai sót và giảm thiểu xuất toán bảo hiểm y tế: Tổng 143,006 hồ sơ trong đó cảnh báo 116,875 hồ sơ giúp giảm thiểu chi phí xuất toán từ nguồn bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, trong hành trình tiến lên hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, Bệnh viện đã tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cảnh báo bất thường trên hình ảnh X-quang và Mammo, giúp phát hiện các dấu hiệu bất thường trên hình ảnh chụp ngực thẳng và ung thư vú. Ví dụ, XQ Ngực thẳng 19.476 ca và phát hiện bất thường: 4.207 ca; Còn Mammo - Ung thư vú 14 ca và phát hiện bất thường: 6 ca.

Xây dựng và ứng dụng phần mềm đánh giá, khảo sát hài lòng người bệnh. Số lượng ghi nhận đánh giá đến tháng 6 năm 2023 là 200 lượt( nội trú 100 lượt, ngoại trú 100 lượt).

Ngoài ra, còn ứng dụng phần mềm Đấu thầu Dược - Hóa chất - Vật tư y tế, phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị vật tư y tế, Phần mềm quản lý sự cố, phần mềm quản lý đấu thầu dược, phần mềm đào tạo nội bộ (Website benhvien199.edu.vn và Mobile app Đào tạo 199), hệ thống tự động trả lời trên fanpage, google map, ứng dụng GapoWork. Ngoài ra còn các phần mềm khác như phần mềm quản lý tài sản MISA, phần mềm quản lý trang thiết bị y tế Speedmaint.

Thứ ba: Ứng dụng CNTT phục vụ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện 199 đã triển khai hệ thống thực tế ảo „https://vr360.benhvien199.vn“ giúp người bệnh trải nghiệm thực tế ảo các phòng khám/phòng chức năng trên thiết bị di động, laptop trước khi quyết định đến thăm khám tại Bệnh viện.

Xây dựng trang thông tin điện tử Bệnh viện 199 với 02 ngôn ngữ Việt - Anh truyền tải thông tin hoạt động của Bệnh viện, đăng ký khám chữa bệnh, tra cứu kết quả và lưu trữ hồ sơ sức khỏe trực tuyến.

Kết hợp với các đơn vị Isofhcare, MedCare, Edoctor, AIHealht, Facare… đồng thời triển khai ứng dụng di động nhận diện thương hiệu của Bệnh viện 199 trên 2 nền tảng Appstore của Apple và CHplay của Android có khả năng giao tiếp hai chiều với người bệnh, bao gồm: Đăng ký khám bệnh từ xa, đặt lịch hẹn với chuyên gia; thông tin chi tiết về các dịch vụ khám chữa bệnh, trả kết quả trực tuyến; nhắc lịch tái khám; hồ sơ sức khỏe cá nhân (PHR) và tiến tới triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR).

Hệ thống thông minh: Đã triển khai 02 phòng khám lưu động tại 02 khu công nghiệp Hòa Cầm và Hòa Khánh với các thiết bị kết nối với trung tâm tại bệnh viện.

Về nền tảng - mạng lưới: Đã tham gia các mạng lưới về dược (hệ thống của Medipharma), về nhượng quyền lĩnh vực sản nhi (Công ty Anh Minh), chăm sóc người cao tuổi ban ngày (Bệnh viện Ngũ Hành Sơn và JICA Nhật Bản), y tế từ xa telemedicine kết nối toàn quốc (hệ thống bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Viettel).

Tăng cường công tác truyền thông trong thời đại số là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Tại Bệnh viện 199 việc này đã được thực hiện và đạt kết quả: Fanpage: tin nhắn vào fanpage: 1.713 tin, tổng số lượt thích trang mới: 40.527 lượt, tổng số bình luận bài viết: 12.935 lượt, tổng số lượt chia se: 8.006 lượt, tổng lượt tương tác: 121.239 lượt, số người tiếp cận: 834.593 người; Google Maps: xếp hạng 4.6 sao, số lượt viết bài đăng: 11 bài, tổng số lượt tìm kiếm qua Google Maps: 19.502 lượt, lượt tương tác kênh: 20.245 lượt, tổng số người xem trang: 63.785 người.

Youtube: tổng số video đăng tải: 58 video, số người đăng ký kênh: 664 người, số lượt xem kênh: 13847 lượt; Tiktok: tổng số video đăng tải: 34 video, tổng số lượt Follow: 85.400 người, lượt thích kênh: 1.1 triệu.

Và những “trái ngọt”...

Bằng tinh thần quyết tâm trong công tác lãnh đạo - chỉ đạo, cùng những cố gắng, nỗ lực của lực lượng CNTT – bộ phận trực tiếp triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số trong y tế. Và các yếu tố ngoại lực như: Sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Bộ Công an; Sự góp sức từ Bệnh viện Gia An 115 - Hồ Chí Minh về các lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số y tế; Sự hợp tác cùng VinBigdata... Tất cả cộng hưởng đã mang lại “trái ngọt” cho Bệnh viện 199 nói chung và lực lượng CNTT nói riêng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở trên nền tảng số, đóng góp xuất sắc vào phòng trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến kiểm tra công tác tại Bệnh viện 199

Một là: Ngày 25/11/2023, Hội đồng thẩm định bệnh án điện tử thống nhất 100% số phiếu (11/11 phiếu) triển khai sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy tại Bệnh viện 199. Kết quả này đã đưa Bệnh viện 199 trở thành đơn vị đầu tiên tại TP Đà Nẵng và cũng là đơn vị đầu tiên của y tế Công an Nhân dân triển khai sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy.

Hai là: Bệnh viện 199 đứng thứ 06/52 đơn vị trên “Bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc cơ quan bộ năm 2023” tại Quyết định số 7485/QĐ-BCA-H05 ngày 03/11/2023 do Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, với điểm thẩm định là 800.00, đạt tỷ lệ 88.89%. Top 05 vị trí dẫn đầu theo thứ tự gồm Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ Công An và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Ba là: Bệnh viện 199 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen theo Quyết định số 8825/QĐ-BCA ngày 27/12/2023 vì đã có thành tích trong công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám, chữa bệnh trong phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc”.

Từ thực tế trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên nền tảng số nói trên, phải khẳng định rằng, Bệnh viện 199 trong nỗ lực phát triển thương hiệu không chỉ chú trọng công tác chuyên môn y tế mà còn đổi mới, sáng tạo, phát triển về nhiều mặt khác như CNTT, hợp tác chuyển giao… và đang bước đi từng bước vững chắc trong chiến lược hướng tới phát triển mô hình Bệnh viện thông minh hàng đầu tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Cần nói thêm, trong chiến lược phát triển CNTT, ứng dụng chuyển đổi số của Bệnh viện 199, vai trò của người đứng đầu vô cùng quan trọng. Chính người đứng đầu đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp và xây dựng đội ngũ cán bộ “6 dám” - những người “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”. Một điểm nhấn từng được các Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng vô cùng tâm đắc. Điều này không chỉ giúp củng cố niềm tin và tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá... của cán bộ chiến sĩ tại Bệnh viện 199, mà còn góp phần tạo nên một thế hệ lãnh đạo kế cận vững mạnh và sẵn sàng đối mặt với các thách thức trong tương lai.

Hy vọng với những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực CNTT sẽ là tiền đề quan trọng giúp Bệnh viện 199 tiếp tục phát huy hơn nữa các nguồn lực, tiềm lực hiện có để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, sứ mệnh được giao, đặc biệt là triển khai đồng bộ nhằm kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu cho y tế cơ sở trong Công an Nhân dân. Góp sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân, cũng như phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” nói chung.

Tài liệu tham khảo

[1] Hồ Chí Minh toàn tập. (2011). Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội. Tập 7. Trang 357.

[2] Hồ Chí Minh toàn tập. (2011). Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội. Tập 14. Trang 487.

[3] Hồ Chí Minh toàn tập. (2011). Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội. Tập 14. Trang 697.

[4] Hồ Chí Minh toàn tập. (2011). Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội. Tập 7. Trang 407.

Lầu Văn Thanh

TagsBệnh viện 199An ninh trật tựVăn hóa an toàn bệnh viện 199An ninh trật tự Bệnh viện 199An ninhTrật tự

Các tin tức khác

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  • icon_footer1216 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • icon_footer2cskh@benhvien199.vn
  • icon_footer3benhvien199.vn
  • icon_footer41900986868

FANPAGE

Copyright © 2020 Bệnh Viện 199 - Bộ Công An