VIDEO HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả từ chương trình khám chữa bệnh từ xa

Thuốc lá điện tử - Hiểm họa học đường

Bệnh viện 199 - Ngân hàng MB: Hợp tác thanh toán viện phí không tiền mặt

Bệnh viện "xanh" giữa lòng Đà Nẵng

Bệnh viện 199 tích cực trong công tác phòng chống dịch covid19

Dịch vụ bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện 199
18

03/2021

Dịch vụ bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện 199

Nhằm gia tăng tiện ích trong công tác khám chữa bệnh, góp phần đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ thanh toán viện phí cho bệnh nhân có bảo hiểm sức khỏe. Bệnh viện 199 đã triển khai dịch vụ Bảo lãnh viện phí,

Xem thêm
Quy trình dịch vụ bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện 199
31

12/2019

Quy trình dịch vụ bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện 199

Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng đã, đang và sẽ ký kết hợp đồng với các Công ty bảo hiểm nhằm thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng (khách hàng không cần phải thanh toán tiền mặt nếu được công ty bảo hiểm đồng ý bảo lãnh toàn bộ chi phí). 

Xem thêm