Hotline 1900986868

Tin tức

Tin tức Bệnh viện 199

chuyên gia

Dịch vụ nổi bật

Cuộc thi sáng tác Logo Công đoàn CAND và Logo Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp trong CAND, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn CAND (12/6/1993-12/6/2023), Công đoàn cơ sở Bệnh viện 199 ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác Logo Công đoàn CAND và logo Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua Cuộc thi lựa chọn tác phẩm logo Công đoàn CAND và Logo cổ động, tuyên truyền chính thức cho Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tạo ra sản phẩm truyền thông, tuyên truyền để đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong Bệnh viện 199 được biết về ý nghĩa và tinh thần của Đại hội. Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở Bệnh viện 199 góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Xây dựng sản phẩm trực quan có giá trị tư tưởng, tính nghệ thuật cao, nội dung sâu sắc và có tính lan tỏa, nhằm tuyên truyền về Công đoàn CAND, tuyên truyền, cổ động cho Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên công đoàn và các tầng lớp nhân dân tham gia; đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Chủ đề của Cuộc thi: “Công đoàn CAND Việt nam- Đổi mới- Dân chủ-Đoàn kết- Phát triển”

2. Nội dung tác phẩm tham gia Cuộc thi :

2.1. Logo Công đoàn CAND

- Các tác phẩm dự thi thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn CAND; về vị trí, vai trò và đóng góp của tổ chức Công đoàn CAND góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính nhuệ, hiện đại; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong CAND trong giai đoạn hiện nay.

- Thể hiện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp đối với tổ chức Công đoàn CAND.

2.2. Logo Đại hội VI Công đoàn CAND

- Các tác phẩm dự thi thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thể hiện được tầm vóc và ý nghĩa của Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và nhấn mạnh những phẩm chất nổi bật của đoàn viên công đoàn trong CAND là “Chủ động, thích ứng, sáng tạo, đoàn kết, phát triển”.

- Thể hiện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp đối với tổ chức Công đoàn CAND.

- Thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, đoàn kết, phát triển của tổ chức công đoàn trong CAND trong giai đoạn hiện nay.

3. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động thuộc các cấp Công đoàn trong Bệnh viện 199. Khuyến khích cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong CAND và các tầng lớp nhân dân tham gia dự thi.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM

1. Thể loại: Tác phẩm theo các phong cách thiết kế logo phổ biến tại Việt Nam và thế giới.

2. Số lượng tác phẩm: Không giới hạn tác phẩm tham gia cuộc thi (một tác giả, nhóm tác giả có thể có nhiều tác phẩm).

3. Điều kiện tác phẩm dự thi

- Tác phẩm Logo dự thi phải có tính sáng tạo, đơn giản, hiện đại; khả thi trong thi công (phải thể hiện rõ các chi tiết, đường nét, hình khối khi dùng ở bản đen trắng, có thể thu nhỏ để làm phù hiệu đeo ngực).

- Tác phẩm dự thi phải là logo chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào ở trung ương, địa phương và các bộ, ban, ngành khác. Ban Tổ chức không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng của các tác giả khác trong và ngoài nước.

- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng

IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI, CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian tổ chức và trao giải

- Thời gian triển khai cuộc thi: Ngày 01/12/2022.

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Bắt đầu từ 00h00 ngày 01/03/2023 đến 17h00 ngày 30/6/2023 (nếu tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện, Ban Tổ chức sẽ tính theo dấu Bưu điện).

- Thời gian đánh giá tác phẩm: từ ngày 01/7 đến 15/7/2023.

- Tổng kết và trao giải: dự kiến tháng 8 năm 2023.

2. Hồ sơ và cách thức gửi tác phẩm dự thi

*. Hồ sơ tác phẩm dự thi gồm 04 file:

- 01 file thiết kế bằng các phần mềm đồ họa như: * AI, *.CDR....

- 01 file *.JPG; 01 file PNG với kích cỡ 15cm x 15cm.

- 01 mẫu thu nhỏ 2,5cm x 2,5cm, chất lượng hình ảnh tối thiểu 30 pixels/cm. Tác phẩm thiết kế hình ảnh dưới dạng 2D.

- Tác phẩm dự thi phải gửi kèm 01 bản tác phẩm thuyết minh ngắn gọn, xúc tích về ý nghĩa, nội dung chủ đạo của tác phẩm, trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, font: Times New Romar.

*. Cách thức gửi tác phẩm dự thi

- Gửi qua email theo địa chỉ: hoithicongdoan2022@gmail.com

- Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ: Công đoàn CAND, SDT: 069.2322803, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bài thi ghi rõ thông tin tác phẩm tham gia dự thi Cuộc thi sáng tác Logo Công đoàn CAND và Logo Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia Cuộc thi bị thất lạc trong quá trình gửi tham dự.

V. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Hội đồng Giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế do Công đoàn CAND mời.

2. Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm xây dựng tiêu chí chấm điểm và quy chế làm việc; đảm bảo chấm điểm khách quan, công bằng.

VI. KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Kinh phí: Kinh phí tổ chức cuộc thi chi từ nguồn kinh phí Công đoàn CAND năm 2023.

2. Cơ cấu giải thưởng: Căn cứ vào kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức trao các giải cho sáng tác logo Công đoàn CAND và logo Đại hội VI Công đoàn CAND gồm giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và một số giải khuyến khích; căn cứ thực tế Ban tổ chức sẽ quyết định số lượng giải kèm theo tiền thưởng. Đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng khác (nếu có).

VII. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi

- Tác phẩm đạt giải Đặc biệt cuộc thi sẽ được sử dụng làm logo chính thức của Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; được công bố trên các phương tiện truyền thông và các nền tảng mạng xã hội. Logo chính thức sẽ thống nhất sử dụng cho tất cả các hoạt động, sản phẩm tuyên truyền của Đại hội.

- Đối với các tác phẩm đoạt giải, Công đoàn CAND có quyền sử dụng tác phẩm để tuyên truyền trong các hoạt động của Công đoàn CAND mà không phải trả tiền nhuận bút tác phẩm cho tác giả hay bất kỳ chi phí nào khác.

- Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm đã gửi tham gia cuộc thi.

2. Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng quy định của Cuộc thi; việc gửi tác phẩm tham gia dự thi được xem như tác giả chấp nhận mọi quy định của cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan, chi phí nhận giải và thuế thu nhập cá nhân (tiền thưởng) theo quy định của pháp luật.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện 199 tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch; tham mưu công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn Công đoàn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và nội dung cuộc thi; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống thông tin đại chúng và trên các trang mạng xã hội để quần chúng nhân dân biết, tham gia cuộc thi.

- Tham mưu thành lập Hội đồng Giám khảo Cuộc thi.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi. tác giả

- Dự trù kinh phí và các điều kiện đảm bảo phục vụ Cuộc thi.

2. Công đoàn cơ sở Bệnh viện 199 báo cáo đề xuất đảng ủy, giám đốc kế hoạch tham dự cuộc thi; triển khai cuộc thi đến tất cả đoàn viên trong cơ quan; vần động các nhạc sỹ có nhiều gắn bó, đóng góp cho cơ quan và cơ quan tích cực tham gia Cuộc thi; tập hợp và gửi tác phẩm dự thi về Ban tổ chức đúng thời gian quy định

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác Logo Công đoàn CAND và logo Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028”, đề nghị các Tổ công đoàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần trao đổi liên hệ phòng Kế hoạch Tổng hợp để phối hợp giải quyết./

=======

BỆNH VIỆN 199
Địa chỉ: 216 Nguyễn Công Trứ - Sơn Trà - Đà Nẵng
1900 98 68 68 (CSKH)
Cấp cứu: 0236 3986881
Email: benhvien199.bca@gmail.com
Website: https://benhvien199.vn
https://vr360.benhvien199.vn

TagsBệnh viện 199Cuộc thi

Các tin tức khác

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  • icon_footer1216 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • icon_footer2cskh@benhvien199.vn
  • icon_footer3benhvien199.vn
  • icon_footer41900986868

FANPAGE

Copyright © 2020 Bệnh Viện 199 - Bộ Công An