Hotline 1900986868

Tin tức

Tin tức Bệnh viện 199

chuyên gia

Dịch vụ nổi bật

Công đoàn cơ sở Bệnh viện 199: Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhằm thông tin rộng rãi đến tất cả đoàn viên về Đại hội Công đoàn, tăng cường đoàn kết trong cán bộ, đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 8131/KH-X03-P9 ngày 22/11/2023 của Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị về tổ chức các hoạt động phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Công văn số 37/BAN CĐ ngày 20/11/2023 của Ban Công đoàn CAND về việc tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện 199 ban hành kế hoạch số 47/KH-CĐCS ngày 27/11/2023 triển khai thực hiện một số hoạt động tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong Công đoàn Bệnh viện 199 từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 15/12/2023 với một số nội dung cụ thể như sau:

- Phát hành treo băng rôn, pano, áp phich, phướn… tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại trụ sở làm việc.

- Tổ chức tuyên truyền các thông tin về đại hội trên hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Bệnh viện.

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng liên đoàn lao động Viêt Nam tổ chức. Cuộc thi gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 20/11- 04/12/2023; giai đoạn 2 từ 20/11-15/12/2023.

Kế hoạch tuyên tuyền nhằm mục đích:

Thông tin rộng rãi đến tất cả đoàn viên về Đại hội Công đoàn, tăng cường đoàn kết trong cán bộ, đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thúc đẩy sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện trong việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động và hoạt động công đoàn theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn trong Bệnh viện 199 không ngừng lớn mạnh, phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, củng cố niềm tin, trao kỳ vọng, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn có sân chơi bổ ích, lành mạnh, thoả sức sáng tạo, sang kiến, cải tiến nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của người lao động, mang lại hiệu quả công tác tốt, góp phần xây dựng đơn vị và đất nước ngày càng vững mạnh theo xu thế “ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, bắt kịp với thời đại 4.0.

Do đó, để kế hoạch tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện 199 đề nghị các Tổ trưởng Tổ công đoàn phổ biến đến các đoàn viên biết và hưởng ứng, tham gia nhiệt tình vào hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Link vào bài thi https://congdoanvietnam.org/blog/tai-lieu-phuc-vu-thi-truc-tuyen

Kính thông báo!


Các tin tức khác

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  • icon_footer1216 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • icon_footer2cskh@benhvien199.vn
  • icon_footer3benhvien199.vn
  • icon_footer41900986868

FANPAGE

Copyright © 2020 Bệnh Viện 199 - Bộ Công An