Hóc dị vật ở người lớn tuổi - Khuyến cáo từ các bác sĩ chuyên khoa
31

03/2021

Hóc dị vật ở người lớn tuổi - Khuyến cáo từ các bác sĩ chuyên khoa

Tối qua, 30/03/2021 các bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 199 vừa xử lý thành công ca Cấp cứu dị vật ở thực quản.

Xem thêm