KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
06

11/2019

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Khoa KSNK được thành lập năm 2014 tiền thân là khoa Chống nhiễm khuẩn theo công văn số: 718/BV199-KHTH ngày 30 tháng 7 năm 2014 với 8 nhân viên.

Xem thêm