Một khoa bao trùm các chuyên ngành
06

11/2019

Một khoa bao trùm các chuyên ngành

Khoa Hồi sức cấp cứu là một đơn vị mũi nhọn của Bệnh viện 199, với đội ngũ cán bộ chiến sĩ là 19 người. Khoa có quY mô 22 giường bệnh, được trang bị nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại.

Xem thêm