Không ngừng học tập để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
06

11/2019

Không ngừng học tập để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Là một khoa không thể tách rời của bệnh viện, lâu nay, các dược sĩ, nhân viên của Khoa Dược luôn nỗ lực làm tốt công tác kiểm tra, thống kê, cấp phát thuốc sau khi người bệnh đã được bác sĩ thăm khám, kê đơn…

Xem thêm