Hotline 1900986868

Tin tức

Tin tức Bệnh viện 199

chuyên gia

Dịch vụ nổi bật

Cuộc thi sáng tác ca khúc "Về đoàn viên, Công nhân lao động và Công đoàn CAND"

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp trong CAND, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn CAND (12/6/1993- 12/6/2023), Công đoàn cơ cở Bệnh viện 199 ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc “Về đoàn viên, công nhân lao động và Công đoàn CAND”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua cuộc thi, vận động các nhạc sĩ (chuyên và không chuyên), những người làm trong lĩnh vực âm nhạc, đoàn viên công đoàn, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia sáng tác các tác phảm âm nhạc nhằm lan tỏa những hình ảnh đẹp, nỗ lực của đoàn viên, người lao động, ca ngợi truyền thông tốt đẹp, những thành tựu, đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn CAND góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tác phẩm dự thi là các ca khúc có nội dung tư tưởng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, có giá trị tư tưởng, tính nghệ thuật cao, có sức lay động lan tỏa, có nội dung sâu sắc ca ngợi truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt nam nói chung và của tổ chức Công đoàn CAND nói riêng.

3. Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên công đoàn và các tầng lớp nhân dân tham gia; đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Chủ đề của Cuộc thi: “Tự hào Công đoàn CAND Việt Nam”

2. Nội dung tác phẩm tham gia Cuộc thi:

Phản ánh truyền thông vẻ vang của Công đoàn CAND; những thành tựu, đóng góp của tổ chức Công đoàn CAND trong xây dựng lực lượng CAND, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phản ánh và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn CAND trong cán bộ, chiến sỹ giỏi, “lao động sáng tạo”…

- Cảm xúc suy nghĩ về đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn trong CAND.

3. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động thuộc các cấp Công đoàn trong CAND, Khuyến khích, vận động các nhạc sỹ ( chuyên và không chuyên, những người làm trong lĩnh vực âm nhạc), cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong CAND và các tầng lớp nhân dân tham gia dự thi.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM

1.Thể loại: Ca khúc theo các phong cách đang được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

2. Số lượng tác phẩm: Không giới hạn tác phẩm tham gia cuộc thi (một tác giả, nhóm tác giả có thể có nhiều tác phẩm).

3. Điều kiện tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm là ca khúc bằng Tiếng việt có ca từ trong sáng, dễ hiễu, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Viêt Nam, ngành Công an, dễ phổ biến, dễ hát, dễ dàn dựng hát đơn ca, tốp ca hoặc hợp ca. Tác phẩm dự thi do chính tác giả hoặc ca sĩ thể hiện.

- Tác phẩm dự thi phải là ca khúc được sáng tác nhưng chưa phổ biến và tham gia bất kỳ cuộc thi nào ở trung ương, địa phương và các bộ ban, ngành khác. Ban Tổ chức không xét đối với
tác phẩm sao chép mô phỏng ý tưởng và giai điệu, lời ca của tác giả khác trong
và ngoài nước.

- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI, CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian tổ chức và trao giải

- Thời gian triển khai cuộc thi: Ngày 01/12/2022

- Thời gian nhận dự thi: Bắt đầu 00h00 ngày 1/3/2023 đến 17h00 ngày 30/6( nếu tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện, Ban Tổ chứ sẽ tính theo dấu Bưu điện).

- Thời gian đánh giá tác phẩm: từ 01/7 đến 15/7/2023.

- Tổng kết và trao giải: dự kiến tháng 8 năm 2023

2. Hồ sơ và cách thức gửi tác phẩm dự thi

*. Hồ sơ tác phẩm dự thi gồm:

- 01 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời (ghi rõ tác giả phần lời, phần nhạc), được đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4 ( bản scan).

- 01 bản demo thu âm ca khúc định dạng file Mp3( khuyến khích tác giả phối khí và thu âm hoàn thiện ca khúc (gửi bàng đĩa CD hoặc USB).

*. Cách thức gửi tác phẩm

- Gửi qua email theo địa chỉ: hoithicongdoan2022.@gmail.com

- Gửi qua theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ: Công đoàn CAND, SDT: 069.2333803, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bài thi ghi rõ thông tin tác phẩm tham gia dự thi Cuộc thi sáng tác ca khúc về đoàn viên, công nhân lao động và Công đoàn CAND ( họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

Ban Tổ chức không chịu trách hiệm về tác phẩm bị thất lạc trong quá trình gửi tham dự. Tác giả chịu trách
nhiệm về tính bảo mật của tác phẩm dự thi trong quá trình gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi.

V. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Hội đồng Giám khảo đánh giá tác phẩm dự thi là những nhạc sĩ chuyên nghiệp của Hội nhạc sĩ Việt Nam, một số ca sĩ do CAND mời.

2. Hội đồng giám khảo có trách nhiệm xây dựng tiêu chí chấm điểm và quy chế chấm điểm; đảm bảo khách quan, công bằng.

VI. KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Kinh phí: từ nguồn kinh phí Công đoàn CAND.

2. Cơ cấu giải thưởng: Căn cứ vào kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và một số giải khuyến khích;căn cứ thực tế Ban tổ chức sẽ quết định số lượng giải kèm tiền thưởng. Đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng khác ( nếu có).

VII. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

 1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi

- Đối với tác phẩm đoạt giải, Công đoàn CAND có quyền sử dụng tác phẩm để tuyên truyền trong các hoạt động của Công đoàn CAND mà không phải trả tiền nhuận bút tác phẩm cho tác giả hay bất kỳ chi phí nào khác. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm và USB đã gửi tham gia cuộc thi.

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số tác phẩm đoạt giải, dàn dựng tiết mục biểu diễn tại Lễ tổng kết, trao giải.

2. Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng quy định của Cuộc thi; việc gửi tác phẩm tham gia dự thi được xem như tác giả chấp nhận mọi quy định cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan, chi phí nhận giải và thuế thu nhập cá nhân tiền thưởng) theo quy định của pháp luật.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao thường trực Ban Tổ chức Hội thi tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch; tham mưu công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn Công đoàn cơ sở Bệnh viện 199 tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và nội dung cuộc thi; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống thông tin đại chúng và trên các trang mạng xã hội để quần chúng nhân dân biết, tham gia cuộc thi.

- Tham mưu thành lập Hội đồng Giám khảo cuộc thi.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi.

- Dự trù kinh phí và các điều kiện đảm bảo phục vụ Cuộc thi.

2. Công đoàn cơ sở Bệnh viện báo cáo đề xuất đảng ủy, giám đốc kế hoạch tham dự cuộc thi; triển khai cuộc thi đến tất cả đoàn viên trong cơ quan; vần động các nhạc sỹ có nhiều gắn bó, đóng góp cho cơ quan và cơ quan tích cực tham gia Cuộc thi; tập hợp và gửi tác phẩm dự thi về Ban tổ chức đúng thời gian quy định

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đoàn viên, người lao động và Công đoàn CAND, đề nghị các Tổ công đoàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần trao đổi liên hệ phòng Kế hoạch Tổng hợp để phối hợp giải quyết./.

=======

BỆNH VIỆN 199
Địa chỉ: 216 Nguyễn Công Trứ - Sơn Trà - Đà Nẵng
1900 98 68 68 (CSKH)
Cấp cứu: 0236 3986881
Email: benhvien199.bca@gmail.com
Website: https://benhvien199.vn
https://vr360.benhvien199.vn 

TagsBệnh viện 199cuộc thi

Các tin tức khác

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  • icon_footer1216 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • icon_footer2cskh@benhvien199.vn
  • icon_footer3benhvien199.vn
  • icon_footer41900986868

FANPAGE

Copyright © 2020 Bệnh Viện 199 - Bộ Công An