VIDEO HOẠT ĐỘNG

Tôi đi bầu cử

Chúng ta vẫn khống chế được dịch

Hướng dẫn các bước rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh

Tư vấn chăm sóc người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại nhà

Bảo vệ cột sống trẻ em mùa COVID-19

VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 1. Giới thiệu chung:

Phòng Vật tư, thiết bị y tế - Bệnh viện 199 là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.
Địa chỉ : Tầng 2 - Khu A
Số 216 đường Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 3987700 - 0236 3987209

Email : phongvttbytbv199@gmail.com

Tập thể phòng VTTBYT

 1. Chức năng nhiệm vụ:

 1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

 2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

 3. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

 4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

 5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.

 6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

 7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

 8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc.

 9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

 1. Nhân lực (Lãnh đạo khoa/phòng, nhân viên):

Tổng số CBCS : 11 đồng chí.
Trong đó:
Phó trưởng phòng : KS Lê Văn Hoan
Thạc sỹ : 01 đồng chí
Kỹ sư : 09 đồng chí
Cao đẳng : 01 đồng chí

 1. Hoạt động chuyên môn:

 • Quản lý trang thiết bị y tế trong toàn bệnh viện.

 • Hàng năm tiến hành công tác kiểm kê, thanh lý trang thiết bị y tế.

 • Đảm bảo mua sắm vật tư tiêu hao, cấp phát đầy đủ các mặt hàng theo yêu cầu của các khoa, phòng trong bệnh viện.

 • Cung ứng kịp thời những yêu cầu cần thiết về trang thiết bị phục vụ cho công tác chuẩn đoán và điều trị bệnh khi đã được lãnh đạo phê duyệt.

 • Đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế hàng năm đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật cũng như chất lượng hàng hóa mua về.

 • Hàng năm tiến hành việc sửa chữa, bảo dưỡng cũng như theo dõi sửa chữa các máy móc thiết bị.

 • Bảo dưỡng, kiểm định định kỳ trang thiết bị y tế trong bệnh viện.

 • Trực tiếp cung cấp oxy hàng ngày đảm bảo nghiêm túc, đúng chức năng chuyên môn.