Vũ Văn Hưởng

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
 - Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh
CHUYÊN KHOA
 - Chẩn đoán hình ảnh
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Thái Bình năm 2010
- Tốt nghiệp BSCKI chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược Huế năm 2014
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về Chẩn đoán hình ảnh về Thần kinh tại Đại học Y Dược Huế năm 2014
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về Chẩn đoán hình ảnh về Tiêu hóa tại Đại học Y Dược Huế năm 2013
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về Chẩn đoán hình ảnh Cơ xương khớp tại Đại học Y Dược Huế năm 2019
- Liên tục trainning  về lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh tại các Bệnh viện lớn trong nước như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng....