Trương Thị Nghiệp Long

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Răng - Hàm - Mặt - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO