Trần Thị Thủy

CHỨC VỤ
- BS CKI
NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Y học Cổ truyền - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 - Hơn 5 năm khám và điều trị các bệnh lý về Nội khoa, Y học cổ truyền
CHUYÊN KHOA
  - Y học cổ truyền
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp Học viện Y học cổ truyền Việt Nam năm 2014 chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền
- Tốt nghiệp BS CKI Y học Cổ truyền tại Đại học Y Dược Huế năm 2017
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về sư phạm Y học tại Bệnh viện 199 của Bộ Y tế năm 2019
- Chứng chỉ cấy chỉ tại Học viện châm cứu Trung Ương năm 2018