Trần Thị Thơ

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Y Học Cổ Truyền - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 - Hơn 05 năm khám và điều trị các bệnh lý về Y học cổ truyền
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam năm 2014
- Tốt nghiệp BSCKI chuyên ngành YHCT tại học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam năm 2019