Trần Thị Phương

CHỨC VỤ
 - Phó Trưởng Khoa
NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
 - Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh
CHUYÊN KHOA
 - Chẩn đoán hình ảnh
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 - Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Thái Nguyên năm 2007
 - Tốt nghiệp CKI chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược Huế năm 2016