Trần Quốc Khánh

NƠI CÔNG TÁC
- Khoa Tiêu Hóa - Huyết Học - Nội Tiết
KINH NGHIỆM
  - Hơn 08 năm khám và điều chị các bệnh lý về Tiêu hóa nội tiết
CHUYÊN KHOA
  - Tiêu hóa - Nội tiết
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 - Tốt nghiệp chuyên ngành BSDK tại trường Đại học Y Dược Huế năm 2011
 - Tốt nghiệp BSCKI chuyên ngành nội tổng quát tại đại học Y Dược TPHCM năm 2019
 - Chứng chỉ nội soi dạ dày tại Bệnh viện TW Huế năm 2013
 - Chứng chỉ nội soi đại tràng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2015