Trần Ngọc Hải

CHỨC VỤ
 - Phó Trưởng Khoa Giải Phẫu Bệnh
NƠI CÔNG TÁC
  - Khoa Giải Phẫu Bệnh​ - Bệnh viện 199​​​​​​
KINH NGHIỆM
  - Hơn 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giải phẫu bệnh
CHUYÊN KHOA
  - Giải Phẫu Bệnh
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 - Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế năm 2010
 - Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Ký sinh trùng đại học Y Dược Tây nguyên năm 2016
 - Chứng chỉ định hướng giải phẫu bệnh tại Đại học Y Dược Huế năm 2018
 - Là giảng viên thỉnh giảng tại đại học KT Y Dược Đà Nẵng và một số trường Cao đẳng trên địa bàn..