Trần Nam Chung

CHỨC VỤ
- Trưởng khoa
NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO