Trần Lê Thiên Lý

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
   
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO