Quách Hữu Trung

CHỨC VỤ
- Giám đốc
NƠI CÔNG TÁC
 - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
  - Hơn 30 năm khám và điều trị các bệnh lý Nội khoa
  - Trong chuyên khoa Tim mạch, Nội tiết, Rối loạn chuyển hóa
  - Là thành viên Ban chấp hành Hội Nội tiết đái tháo đường Việt Nam
GIẢI THƯỞNG - CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  - 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
  - 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
CHUYÊN KHOA
  - Nội Tim mạch
  - Nội chung
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 - Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y năm 1989
 - Tốt nghiệp BS CKI chuyên ngành Nội chung tại Học viện Quân Y năm 1998
 - Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nội chung tại Học viện Quân Y năm 2005
 - Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Nội Tim mạch tại Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 năm 2014