Phùng Cao Cường

CHỨC VỤ
- Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương
NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Ngoại Chấn thương - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO