Phạm Văn Trường

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Hồi Sức Cấp Cứu - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
   
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO