Phạm Thị Ánh Nguyệt

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Xét Nghiệm - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
 - Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xét Nghiệm
CHUYÊN KHOA
 - Xét Nghiệm
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 - Tốt nghiệp chuyên ngành Xét nghiệm tại Đại học Y Dược Huế năm 2004
 - Tốt nghiệp chuyên khoa Y học chức năng tại Đại học Y Dược Huế năm 2017
 - Chứng chỉ đào tạo liên tục về quản lý chất lượng Xét nghiệm tại trường Đại học Y Dược TP HCM năm 2017
 - Chứng chỉ đào tạo liên tục về Vi sinh lâm sàng tại Đại học Y Dược TP HCM năm 2018