Nguyễn Xuân Binh

NƠI CÔNG TÁC
- Khoa Khám Bệnh - Cấp Cứu Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
  - Hơn 04 năm khám và điều trị các bệnh lý về Nội khoa
CHUYÊN KHOA
 - Nội tổng quát
 - Xét nghiệm
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 - Tốt nghiệp chuyên ngành BSDK tại đại học Y hải phòng năm 2016
 - Tốt nghiệp BSCKI tại Đại học Y Dược Huế năm 2019