Nguyễn Viết Anh Tuấn

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Nội Tim Mạch - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
  
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO