Nguyễn Văn Nhất

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Ngoại Chấn Thương - Bỏng - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
 
CHUYÊN KHOA
  - Ngoại Chấn thương chỉnh hình  
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO