Nguyễn Văn Đăng

CHỨC VỤ
- Phó Giám đốc
NƠI CÔNG TÁC
 - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
  - Hơn 34 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh lý Nội khoa
  - Là thành viên Hội Tâm thần kinh Việt Nam
GIẢI THƯỞNG - CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  - 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
  - Có nhiều bài đăng về y học trên tạp chí Y học CAND 
CHUYÊN KHOA
  - Nội chung
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Học Viện Quân Y năm 1985
- Tốt nghiệp BS CKI chuyên ngành Nội chung tại Học viện Quân Y năm 1997
- Tốt nghiệp BS CKII chuyên ngành Nội Chung tại Đại học Y Dược Huế năm 2014
- Chứng chỉ Quản lý Bệnh viện tại Đại học Y Dược Huế năm 2013
- Chứng chỉ sư phạm y học cơ bản của Tổng hội Y học Việt Nam năm 2019
- Chứng chỉ phòng chống thảm họa của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2005
 Và nhiều các chứng chỉ đào tạo liên tục về y học khác...