Nguyễn Thu Phương

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Khám bệnh - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO