Nguyễn Thị Tịnh

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Nội Tâm Thần - Thần Kinh - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 - Hơn 06 năm khám và điều trị các bệnh lý về Nội khoa
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp chuyên ngành BSDK tại  trường đại học Y Dược huế năm 2013
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về da liễu tại đại học Y Dược Huế năm 2014