Nguyễn Thị Tịnh

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Nội Tâm Thần - Thần Kinh - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO