Nguyễn Thị Kim Hoa

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Hô Hấp - Lao - Da Liễu - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
   
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO