Nguyễn Thị Huyền

CHỨC VỤ
- Trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt
NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Răng - Hàm - Mặt - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
  - Hơn 26 năm kinh nghiệm Khám và Điều trị Răng Hàm Mặt
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế năm 1993
- Tốt nghiệp BS CKI Răng - Hàm - Mặt Đại học Y Dược Huế năm 2003