Nguyễn Thị Hồng Thái

CHỨC VỤ
 - Phó Trưởng Khoa
NƠI CÔNG TÁC
  - Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
  - Hơn 17 năm khám và điều trị các bệnh lý về Nhãn khoa
GIẢI THƯỞNG - CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  - 03 bài viết chia sẻ về Nhãn khoa được đăng trên tạp chí Y tế Công an nhân dân
CHUYÊN KHOA
  - Nhãn khoa
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế năm 2002
- Tốt nghiệp BSCKI chuyên ngành Nhãn khoa tại Đại học Y Dược Huế năm 2014
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về kỹ thuật khúc xạ tại Đại học KTYD Đà Nẵng năm 2017
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng năm 2019