Nguyễn Thị Cẩm Hà

CHỨC VỤ
 - Phó Trưởng Khoa
NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Nội Hô hấp - Lao - Da liễu - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
  - Hơn 17 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh lý  hô hấp, lao, da liễu
CHUYÊN KHOA
  - Nội khoa (Hô hấp- Lao - Da Liễu)
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 - Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế  năm 2002
 - Tốt nghiệp BS CKI chuyên ngành Nội khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 2011