Nguyễn Thị Bích Lệ

NƠI CÔNG TÁC
- Khoa Nội Thần Kinh - Tâm Thần - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
 - Hơn 07 năm khám và điều trị các bệnh lý về nội thần kinh
CHUYÊN KHOA
  - Nội Thần kinh
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 - Tốt nghiệp BSDK tại đại học Y Dược Huế 2013
 - Tốt nghiệp BSCKI chuyên ngành Nội thần kinh  tại Đại học Y Dược Huế năm 2019