Nguyễn Thế Huynh

CHỨC VỤ
 - Phó Trưởng Khoa
NƠI CÔNG TÁC
  - Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
  - Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Gây mê hồi sức
CHUYÊN KHOA
   - Gây mê hồi sức
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  - Tốt nghiệp chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Đại học Y Thái Nguyên năm 2012
  - Tốt nghiệp BS CKI chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Đại học Y Dược Huế năm 2017
  - Chứng chỉ định hướng chuyên khoa tại ĐH Y Hà Nội năm 2013