Nguyễn Ngọc Tuyền

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
   
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO