Mai Tuấn Sơn

CHỨC VỤ
- Phó Trưởng khoa
NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Nội Tâm thần - Thần kinh - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO