Lưu Trương Thị Trinh

CHỨC VỤ
 - BS CKI
NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Nội Hô hấp - Da liễu - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
  - Hơn 07 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh lý Nội khoa
CHUYÊN KHOA
  - Nội khoa
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 - Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Huế chuyên ngành Bác sĩ đa khoa năm 2013.
 - Tốt nghiệp BS CKI chuyên ngành Nội khoa Trường Đại học Y Dược Huế năm 2019.