Lê Tân

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Giải Phẫu Bệnh - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
   
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO