Hoàng Anh Tuấn

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
 - Hơn 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh
CHUYÊN KHOA
 - Chẩn đoán hình ảnh
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế năm 2013
- Tốt nghiệp CKI chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP HCM năm 2018
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về Siêu âm mạch máu Tại Đại học Y Dược TP HCM năm 2018
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về Siêu âm sản phụ khoa tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP HCM năm 2018
- Chứng chỉ đào tạo liên tục về Siêu âm tổng quát tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP HCM năm 2018