Cao Việt Hùng

CHỨC VỤ
- Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
KINH NGHIỆM
 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO