VIDEO HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

BS - Phan Thị Mỹ Nhơn

NƠI CÔNG TÁC
 - Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện 199 - Bộ Công An
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế năm 2014.