Cao Ngọc Quyết

NƠI CÔNG TÁC
 - Khoa Ngoại Tổng Hợp - Sản - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
 
CHUYÊN KHOA
  - Ngoại Tổng Hợp 
  - Sản Phụ Khoa
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO