Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 216 Nguyễn Công Trứ - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Email: cskh@benhvien199.vn - Hotline: 1900.98.68.68
 
LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN
GIÁM ĐỐC:  Tiến sĩ Quách Hữu Trung
Email: - quachhuutrung@benhvien199.vn
          - quachhuutrung@gmail.com      
ĐT: 02363986887              Di động: 0916306466

Phó Giám đốc: BSCKII Nguyễn Văn Đăng
Email:  nguyenvandang@benhvien199.vn
ĐT: 02363986883              Di động: 0913413487 
 
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
TP: BSCKII Trương Xuân Hùng
Email: truongxuanhung@benhvien199.vn
ĐT: 02363987705       Di động: 0905667669
PTP: Cao Thị Hải Yến
Email: - caothihaiyen@benhvien199.vn
          - caoyenbv199@gmail.com
ĐT: 02363987599       Di động: 0912492699
PTP: Bùi Văn Hạnh
Email: - buivanhanh@benhvien199.vn
          - buivanhanhbv199@gmail.com
ĐT: 02363986886       Di động: 0794198199
Bộ phận Nghiệp Vụ Y
ĐT: 02363986888       Email: khth199@gmail.com
 
Phòng Tài Chính Kế Toán
TP: Bùi Thị Kim Ánh
Email: - buithikimanh@benhvien199.vn
          - kimanhbv199@gmail.com
ĐT: 02363985199     Di động: 0905044585
PTP: Phan Thị Ngọc Oanh
Email: - phanthingocoanh@benhvien199.vn 
          - ngocoanhbv199@gmail.com
ĐT: 02363986289     Di động: 0917308199
PTP: Lê Thị Thanh Huyền 
Email: - lethithanhhuyen@benhvien199.vn
          - huyenltt184@gmail.com
ĐT: 02363986885     Di động: 0917067199
 
Phòng Hành Chính Quản Trị
PTP: Nguyễn Thị Phương Dung
Email: - nguyenthiphuongdung@benhvien199.vn
          - phuongdungbv199dn@gmail.com
ĐT: 02363986884      Di động: 0913414595
PTP: Lê Tùng Sơn
Email: - letungson@benhvien199.vn
          - sontunglam199@gmail.com
ĐT: 0996873999        Di động: 0914048548
 
Khoa Dược
TK: DSCKI Dương Phú Minh
Email: duongphuminh@benhvien199.vn
ĐT: 02363987705       Di động: 0913415146
PTK: DSCKI Nguyễn Đức Cường
Email: - nguyenduccuong@benhvien199.vn
          - dsicuong199@gmail.com
ĐT: 02363987705       Di động: 0903514578
 
Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế
Phụ Trách Phòng: Lê Văn Hoan
Email: - levanhoan@benhvien199.vn
          - levanhoantbytbv199@gmail.com
ĐT: 02363987700      Di động: 0975268242
 
Khoa Khám Bệnh Cấp Cứu 
PTK: BSCKI Hoàng Phương Thủy
Email: hoangphuongthuy@benhvien199.vn
ĐT: 02363985288      Di động: 0982053198
  
Khoa Hồi Sức Cấp Cứu 
TK: BSCKII Trần Quang Pháp
Email: tranquangphap@benhvien199.vn
Di động: 0988002249
 
Khoa Xét Nghiệm
PTK: BSCKI Hoàng Thị Diễm Hằng
Email: - hoangthidiemhang@benhvien199.vn
          - drdiemhang@gmail.com
ĐT: 02363985288      Di động: 0947406029
PTK: Ths.Bs Trần Thị Hồng Lê
Email: - tranthihongle@benhvien199.vn
          - drhongle199@gmail.com
ĐT: 02363985288      Di động: 0905374988
 
Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh
TK: BS Cao Việt Hùng
Email: caoviethungbv199@gmail.com
ĐT: 02363987784     Di động: 0913603283
PTK: BSCKI Trần Thị Phương
Email: tranthiphuong@benhvien199.vn
Di động: 0935675026     Di động2: 0833800199
 
Khoa Giải Phẫu Bệnh 
PTK: Ths.Bs Trần Ngọc Hải
Email: tranngochai@benhvien199.vn
Di động: 0905272559
 
Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn 
Phụ trách khoa: BS Đinh Thị Thu Thắm
Email: dinhthithutham@benhvien199.vn
Di động: 0834010122
 
Khoa Dinh Dưỡng
Phụ trách khoa: Nguyễn Thế Thiện
Email: - nguyenthethien@benhvien199.vn
          - thethien199@gmail.com
ĐT: 02363987701      Di động: 0989249988
 
Khoa VLTL - PHCN 
TK: BSCKI Võ Thị Hồng Hướng
Email: - vothihonghuong@benhvien199.vn
          - drhonghuong@gmail.com
ĐT: 02363987163      Di động: 0905178516
 
Khoa Nội Thần Kinh - Tâm Thần
PTK: BSCKI Mai Tuấn Sơn
Email: maituanson@benhvien199.vn
ĐT: 02363987200      Di động: 0912496650
 
Khoa Nội Tim Mạch - Lão - Thận - Khớp
TK: BSCKII Trần Nam Chung
Email: - trannamchung@benhvien199.vn
          - namchungbv199@gmail.com
Di động: 0906535998
 
Khoa Nội Tiêu Hóa - Huyết Học - Nội Tiết
TK: BSCKII Nguyễn Thị Mỹ Lý
Email: - nguyenthimyly@benhvien199.vn
          - myly005@yahoo.com.vn
ĐT: 02363987203      Di động: 0905401996
 
Khoa Phổi - Lao - Da Liễu
PTK: BSCKI Nguyễn Thị Nhung
Email: - nguyenthinhung@benhvien199.vn
          - drnhung77@gmail.com
Di động: 0912285508
PTK: BSCKI Nguyễn Thị Cẩm Hà
Email: - nguyenthicamha@benhvien199.vn
          - nguyencamha1234@gmail.com
Di động: 0905066549
 
Khoa Nội Truyền Nhiễm
PTK: BSCKI Hà Quang Phương
Email: haquangphuong@benhvien199.vn
ĐT: 02363987393      Di động: 0905194007
 
Khoa Nội Y Học Cổ Truyền
TK: BSCKI Lê Ngọc Giang
Email: - lengocgiang@benhvien199.vn
          - legiangbs@gmail.com
ĐT: 02363987781      Di động: 0914057154
 
Khoa Ngoại Chấn Thương - Bỏng
PTK: BSCKI Phùng Cao Cường
Email: - phungcaocuong@benhvien199.vn
          - bscuong199@gmail.com
ĐT: 02363942199      Di động: 0988865091
 
Khoa Ngoại Tổng Hợp - Sản Phụ Khoa
Phụ Trách: Ths.BS Bùi Vũ Thịnh
Email: buivuthinh@benhvien199.vn
Di động: 0396935347
 
Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt
TK: BSCKI Nguyễn Thị Huyền
Email: - nguyenthihuyen@benhvien199.vn
          - bshuyenbv199@gmail.com
ĐT: 02363946199      Di động: 0914781025
PTK: BSCKI Nguyễn Thị Hồng Thái
Email: - nguyenthihongthai@benhvien199.vn
          - hongthaibv199@gmail.com
Di động: 0982559441
 
Khoa Tai Mũi Họng
TK: BSCKI Lê Văn Điệp
Email: levandiep@benhvien199.vn
Di động: 0905929819
PTK: BSCKI Dương Thị Thu Hiền
Email: duongthithuhien@benhvien199.vn
Di động: 0973799957