Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 216 Nguyễn Công Trứ - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Email: lienhe@benhvien199.vn - ĐT: (+84)2363 985 276
 
LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN
Giám đốc: Đại tá, tiến sỹ Quách Hữu Trung
Email: quachhuutrung@gmail.com - ĐT: 02363986887
Phó Giám đốc: Đại tá, BS CKII Nguyễn Văn Đăng
Email:..................................................- ĐT: 02363986883
 
Phòng KHTH - Tầng 3 số 216 Nguyễn Công Trứ
TP: Trương Xuân Hùng
Email:............................................- ĐT:.............................  
PTP: Cao Thị Hải Yến
Email: caoyenbv199@gmail.com - ĐT: 02363987599
PTP: Bùi Văn Hạnh
Email: buivanhanhbv199@gmail.com  - ĐT 02363986886
Bộ phận NVY
ĐT: 02363986888 - Email: khth199@gmail.com
 
Phòng TCKT -Tầng 3 số 216 Nguyễn Công Trứ
TP: Bùi Thị Kim Ánh
Email: kimanhbv199@gmail.com - ĐT: 0236985199   
PTP: Phan Thị Ngọc Oanh
Email: ngocoanhbv199@gmail.com  - ĐT 02363986289
PTP: Lê Thị Thanh Huyền 
Email: huyenltt184@gmail.com  - ĐT 02363986885
 
Phòng HCQT -  số 24 Phạm Cự Lượng
PTP: Nguyễn Thị Phương Dung
Email: phuongdungbv199dn@gmail.com  - ĐT 02363986884
PTP: Lê Tùng Sơn
Email: sontunglam199@gmail.com      - ĐT 0996873999
 
Khoa Dược -  số 24 Phạm Cự Lượng
TK: Dương Phú Minh
Email: phuongdungbv199dn@gmail.com  - ĐT 02363987705
PTK: Nguyễn Đức Cường
Email: dscuong199@gmail.com  - ĐT 02363987707