KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. Giới thiệu chung
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) là một bộ phận trong Hệ thống KSNK bệnh viện, bao gồm Hội đồng KSNK, Khoa KSNK và Mạng lưới KSNK. Khoa KSNK bao gồm 3 bộ phận:
+ Bộ phận Hành chính
+ Bộ phận Hấp sấy
+ Bộ phận Giặt là
Lịch sử phát triển của khoa:
Khoa KSNK được thành lập năm 2014 tiền thân là khoa Chống nhiễm khuẩn theo công văn số: 718/BV199-KHTH ngày 30 tháng 7 năm 2014 với 8 nhân viên.
Năm 2019 khoa đã được Giám đốc Bệnh viên 199 phê chuẩn đổi tên khoa Chống nhiễm khuẩn thành khoa “Kiểm soát nhiễm khuẩn” đúng với chức năng, nhiệm vụ của khoa. Sau một chặng đường hình thành và phát triển khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã đạt được những thành tựu đáng kể đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe CBCS và nhân dân.
Điện thoại: 0236. 3987208
Email: ksnkbenhvien199@gmail.com

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

II. Chức năng nhiệm vụ

 1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 2. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 3. Đầu mối phối hợp với các khoa/phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

 • Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

 • Phát hiện, tiếp nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

 • Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

 1. Kiểm tra, đôn đốc nhân viên y tế, người bệnh, thân nhân người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

 2. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn.

 3. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, đồ vải bệnh viện. Cung cấp dụng cụ vô khuẩn và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

 4. Theo dõi, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp của nhân viên y tế bệnh viện liên quan đến tác nhân vi sinh vật.

 5. Tham gia cùng khoa Vi sinh, khoa Dược và các khoa/phòng liên quan theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

 6. Phối hợp với các khoa/phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

III. Cơ cấu tổ chức nhân lực hiện nay
Tổng số: 11 nhân viên
Trong đó: Bác sỹ y học dự phòng: 02
Cử nhân điều dưỡng: 01
Cử nhân YTCC: 01
Nhân viên hợp đồng: 07
Phó trưởng khoa Phụ trách: Bác sĩ Đinh Thị Thu Thắm
Điều dưỡng trưởng: CN Trần Thị Thùy Ninh

IV. Hoạt động chuyên môn
Về cơ sở vật chất:
+ Máy tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao: 03 máy
+ Máy giặt: 03 máy.
+ Máy sấy đồ vải : 02 máy.
Hoạt động chính:
- Khoa KSNK hiện tại cung cấp toàn bộ đồ vải, dụng cụ vô khuẩn cho toàn viện.
- Thực hiện tốt giám sát kiểm tra và thực hiện công tác quản lý chất thải y tế trong toàn viện.
- Chuẩn hóa và xây dựng các quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Kiểm tra giám sát môi trường vệ sinh bệnh viện.
- Phối hợp khoa Vi sinh theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời.
- Từ năm 2014 đến nay khoa đã tổ chức điều tra đánh giá tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện, nhiễm khuẩn vết mổ, tỷ lệ tuân thủ rửa tay cùa nhân viên y tế và có biện pháp can thiệp cụ thể.
- Tập huấn kiến thức cơ bản về Kiểm soát nhiễm khuẩn cho cán bộ viên chức trong bệnh viện.
V. Định hướng phát triển
- Xây dựng một trung tâm tiệt khuẩn (CSSD) đạt tiêu chuẩn.
- Tiếp tục xây dựng các quy định, quy trình trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ y tế và phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.
- Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra về kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Giám sát, phát hiện và theo dõi các ca nhiễm khuẩn bệnh viện, kịp thời đưa ra các biện pháp can thiệp.
- Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của khoa.
Sau 5 năm hình thành và phát triển, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Đồng thời, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh trong các cơ sở y tế.