VIDEO HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả từ chương trình khám chữa bệnh từ xa

Thuốc lá điện tử - Hiểm họa học đường

Bệnh viện 199 - Ngân hàng MB: Hợp tác thanh toán viện phí không tiền mặt

Bệnh viện "xanh" giữa lòng Đà Nẵng

Bệnh viện 199 tích cực trong công tác phòng chống dịch covid19

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO 


Sáng nay, ngày 16 tháng 5 năm 2020 Bệnh viện 199 tổ chức lễ khai giảng “Khóa đào tạo xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo y khoa liên tục” tại hội trường của bệnh viện. Đây là một trong những chuỗi hoạt động chuyên môn quan trọng của bệnh viện 199, bên cạnh các hoạt động Hợp tác chuyên môn và đào tạo chuyên môn cán bộ.

lê khai giảng khóa đào tạo

Hiện nay, Bệnh viện 199 đã được  cấp mã CY. 02  và cũng là đơn vị đầu tiên trong Công An Nhân Dân được Bộ y tế cấp mã đào tạo liên tục. Đây Là tiền đề để tiến tới thành lập trung tâm đào tạo trong thời gian sắp đến, đáp ứng nâng cao chuyên môn cán bộ và nhu cầu điều trị ngày càng cao của người dân.

Tại buổi khai giảng, TS. Quách Hữu Trung – Giám đốc bệnh viện phát biểu: Đào tạo liên tục là nhiệm vụ luôn được bệnh viện quan tâm hàng đầu, nhất là những điều thực tiễn có tính chất ứng dụng cao. Khóa học là cơ sở để Bệnh viện 199 trở thành trung tâm đào tạo – phụ trách vấn đề đào tạo cho cán bộ chiến sỹ trong toàn bệnh viện, các đơn vị bệnh viện chỉ đạo tuyến và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Thầy Phí Văn Thâm – Giám đốc Trung tâm Phát triển Nhân lực và Hỗ trợ Hành nghề Y tế - HMDP: Chương trình của trung tâm vô thiết thực, sau  khóa học, học viên sẽ có thể thiết kế lên chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu đào tạo và tổ chức thẩm định chương trình đào tạo  chất lượng, hiệu quả". 

thầy phí văn thâm phát biể

Chương trình đào tạo sẽ diễn ra trong 6 ngày, sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể ứng dụng để xây dựng chương trình đào tạo, phù hợp với quy định chung.

BỆNH VIỆN 199