VIDEO HOẠT ĐỘNG

Bác sỹ công an từ Hà Nội vào vùng dịch chia lửa cùng bác sỹ Bệnh viện 199

Nỗ lực trong công cuộc chống dịch Covid-19 của y bác sỹ bệnh viện 199

Bệnh viện 199 khẩn trương hoàn thiện hệ thống máy xét nghiệm Covid-19

Khai giảng khóa đào tạo xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo y khoa liên tục tại Bệnh viện 199

    khóa đào tạo y khoa liên tục

     Sáng nay, ngày 16 tháng 5 năm 2020 Bệnh viện 199 tổ chức lễ khai giảng “Khóa đào tạo xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo y khoa liên tục” tại hội trường của bệnh viện. Đây là một trong những chuỗi hoạt động chuyên môn quan trọng của bệnh viện 199, bên cạnh các hoạt động Hợp tác chuyên môn và đào tạo chuyên môn cán bộ.

     Tại buổi khai giảng, TS. Quách Hữu Trung – Giám đốc bệnh viện phát biểu: Đào tạo liên tục là nhiệm vụ luôn được bệnh viện quan tâm hàng đầu, nhất là những điều thực tiễn có tính chất ứng dụng cao. Khóa học là cơ sở để Bệnh viện 199 trở thành trung tâm đào tạo – phụ trách vấn đề đào tạo cho cán bộ chiến sỹ trong toàn bệnh viện, các đơn vị bệnh viện chỉ đạo tuyến và đào tạo theo nhu cầu xã hội.
hoạt động nhóm tại buổi học

Hoạt động nhóm tại buổi học

     Thầy Phí Văn Thâm – Giám đốc Trung tâm Phát triển Nhân lực và Hỗ trợ Hành nghề Y tế - HMDP: Chương trình của trung tâm vô cùng thiết thực, sau khóa học, học viên sẽ có thể thiết kế lên chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu đào tạo và tổ chức thẩm định chương trình đào tạo chất lượng, hiệu quả. Hiện nay, Bệnh viện 199 đã được cấp mã CY. 02 và cũng là đơn vị đầu tiên trong Công An Nhân Dân được Bộ y tế cấp mã đào tạo liên tục.

BỆNH VIỆN 199