Gói tầm soát dành riêng cho nữ

Giá: 869,100 VNĐ Giá cũ: 890,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 1900 98 68 68

Gói tầm soát bệnh lý về Dạ dày

Giá: 1,690,200 VNĐ Giá cũ: 1,690,200 VNĐ

ĐĂNG KÝ 1900 98 68 68

Gói tầm soát bệnh lý tim mạch

Giá: 774,500 VNĐ Giá cũ: 774,500 VNĐ

ĐĂNG KÝ 1900 98 68 68